Cô Tô có như bạn tưởng tượng?

Cô Tô có như bạn tưởng tượng

Cô Tô nơi mà mọi người truyền tai nói với nhau rằng đây là thiên đường biển. Bạn thì đang phân vân không biết chọn địa điểm nào để nghỉ …