Truyện cười: Dịch tiếng Hán sang tiếng Việt

Trong giờ ngữ văn, thầy giáo ra một yêu cầu cho học sinh:

– Mỗi người đặt một từ tiếng Hán rồi dịch sang tiếng Việt cho thầy!

Một học sinh giơ tay:

– Thưa thầy, thiên là trời, tử là con suy ra “thiên tử” là con trời ạ!

– Tốt, còn ai nữa không?

Một học sinh khác giơ tay:

– Thưa thầy, sư là thầy, tử là con. Vậy ta có “sư tử” là con thầy ạ!

– @@

 

Xem thêm: